องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร