หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.ยางสูง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)(ว่าง)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)(ว่าง)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการ สภา อบต.
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานศึกษาความสะอาด
- งานควบคุมโรค
- งานส่งเสริมการเกษตร
- จานส่งเสริมการปศุสัตว์
- งานสวัสดิการและสังคม
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
(กำหนดใหม่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก.)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอน
ภายในประจำปี
- งานการตรวจสอบความ ถูกต้องและเชื่อถือได้ ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐานการเงิน การบัญชี
- งานตรวจสอบการ สรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษา พัสดุ และทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการสรรหา พัสดุ และทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการจัดทำ ประโยชน์จากทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานตรวจสอบติดตาม และการประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการให้เ ป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- งานวิเคราะห์และประเมิน ความมีประสิทธิภาพประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากร ของส่วนราชการต่างๆ
- การประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจรับการรายงาน ผลการตรวจสอบภายใน
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่ หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
 
 
 
 

Yangsoong Subdistric Administrative Organization  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-741-573
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทร : 055-741-573 โทรสาร : 055-741-573  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง  
  จำนวนผู้เข้าชม 38,267 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10