ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
66.67%
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ( 1 )
33.33%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%
การบริการของเจ้าหน้าที่ ( 0 )
0.00%
ถนนการคมนาคมการขนส่ง ( 0 )
0.00%