หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
นายสำเภา อินประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนายั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง"
 
วิสัยทัศน์ อบต.ยางสูง  
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมือง
และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนายั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
 

Yangsoong Subdistric Administrative Organization  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-659-3078
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130 โทร : 055-741-573 โทรสาร : 055-741-573  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง  
  จำนวนผู้เข้าชม 59,326 เริ่มนับ 21 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  version ขั้นต่ำของ browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10